1-توضیحات همراه هر محصول که در وبسایت درج شده است، به منزله شناسنامه محصول بوده و انتخاب کالا توسط مشتری به منزله آگاهی از شناسنامه است. بنابراین لازم است مشتریان محترم همه توضیحات و مشخصات محصول انتخاب شده را، قبل از خرید مطالعه کنند.

2-فروشگاه متعهد است تصویربرداری از محصولات را با کیفیتی مناسب و از روی اصل محصول انجام دهد، بدیهی است تصویر محصول با اصل محصول، درجات کمی تفاوت رنگ داشته باشد.

3-فروشگاه متعهد به عدم استفاده از تصاویر جعلی است.

4-از آنجا که همه محصولات کار دست هستند، تفاوت های قابل اغماضی بین دو نمونه از یک محصول وجود دارد که از جاذبه های کار دست می باشد.

5-از سیاست های فروشگاه، تولید و فروش محصولات در تعداد کم است لذا محصولات پس از اتمام موجودی، قابل شارژ مجدد نیستند، ولی امکان سفارش محصول بطور اختصاصی وجود دارد.